אחריות

משקיעים באחריות

ריאליה עובדת על פי אמות מידה ציבוריות מוגדרות וקבועות של גופים נסחרים.

האמינות והשקיפות תופסות מקום מרכזי ומכובד לכל אורכה של העשייה ומשמשות נר לרגליה, מגדלור אליה היא נושאת עיניים בכל פעולה ותנאי מפתח להצלחתה המתרחבת. תפיסתנו את המשקיע כשותף מלא ובעל זכויות למידע נגיש ומפורט וביקורת אם קיימת היא פועל יוצא של האמון והשקיפות שאנו שמים לנו כאמת המידה המרכזית.

הניהול והפיקוח על ביצועי ההשקעות נעשים באופן מלא, מפורט ונגיש למשקיעים אשר יכולים בכל רגע נתון לגשת באופן עצמאי למידע באמצעות פורטל דיגיטלי זמין 24/7. בפורטל ניתן לראות את חישובי התשואה של הקרנות בהשוואה לתוכניות העסקיות המקוריות ולהגיע לתובנות אישיות מושכלות. בנוסף הפורטל מציע פריסה של ביצועי ההשקעות לצד עלויות ועמלות מפורטות ברמה מקסימלית לנוחיות המשקיעים.

נוסף על כל אלה ריאליה מוציאה דו"חות רבעוניים וסקירות כלכליות מלאות ומקיפות תוך פירוט רב למשקיעיה כדרך קבע ואף מזמינה אותם טלפונית באופן יזום למשוך את חלוקת הרווחים מדי רבעון לרווחתם. בימים אלו אנו שוקדים על העלאת ממשק חדש למשקיענו בו תועלנה סקירות שוק מקיפות לשווקים השונים בהם אנו פועלים, ללא קשר להשקעה כזו או אחרת.

אימפקט ואחריות תאגידית

ריאליה מודעת לקיטוב הגדל בקרב אוכלוסיות שונות בעולם ובישראל. קיטוב זה מעלה לא פעם את התהיה באשר לתרומתה להגדלת הפערים בין שכבות האוכלוסייה.
בריאליה אנחנו מסתכלות על היתרונות של הכלכלה החופשית ומבינות כי יש בכוחנו להשקיע באופן מעגלי חיובי.

המטרה של פיתוח דיור בר השגה הינה לסייע לשכבות האוכלוסייה החלשות כלכלית והבחירה שלנו בריאליה להתמקד בסגמנט המגורים המסובסדים בארה"ב הינו באופן ישיר אמצעי יעיל ועוצמתי לתמוך ולסייע לאוכלוסייה נורמטיבית המתקשה לעמוד ביוקר המחיה דרך קבע, במיוחד בזמן משבר הקורונה העולמי.
אלפי הדיירים שלנו, אשר רובם נתמכים ע"י סיוע פדרלי לשכר דירה, זוכים ליחס ושירות ברמה הגבוהה ביותר וללא הפליה.
ראליה שואפת לראות את דיירי הנכסים בהם היא בוחרת להשקיע להנות מצמיחה כלכלית שתונע על ידי השקעותיה כך שתצמחנה קהילות חזקות הנהנות מאיכות חיים, כלכלה מקומית חזקה והשפעה חיובית על הביטחון האישי סביבתי לאורך זמן.

תפיסת השקעה המעגלית שלנו מתבססת על 3 ממדים: סביבה, חברה כלכלה.
בכל מקום בו מתבצעת השקעה כלכלית תהיה לכך השפעה על החברה והסביבה, ומצד שני כל דבר שקורה בחברה ובסביבתה משפיע על ביצועי ההשקעה. תלות הדדית זו היא עובדה נתונה בכל השקעה. הערך שאנו יוצרים לקהילת הדיירים שלנו חוזר בסופו של דבר לקהילת משקיענו.

משקיעים חכמים ישקלו בצורה רחבה את אפיקי ההשקעה וינצלו עובדה זו כדי להפוך אותה להזדמנות.

תרומה לקהילה

הקמת עסק חדש ללא סיוע או השקעה חיצונית היא משימה מאתגרת לכל אחד, במיוחד בתקופת הקורונה. בתחילת דרכה של ריאליה, בוצעה החלטה שמדי שנה ריאליה תבחר לתרום לתחום או עיסוק הקרוב לליבה. אנו מאמינות כי אין לקבל מבלי לתת. בריאליה השותפות מוצאות זמן אישי להתנדב בעמותות ופעילויות שונות, ולתרום מטעמן ומטעם החברה מדי שנה.