ניהול, פיקוח ובקרה פיננסית

ריאליה תופסת את משקיעיה כשותפיה ולכן פועלת בשקיפות ואמינות מלאה מולם.

הצגת האמת, באופן עקבי, נכון ומהימן היא אמת המידה המרכזית שלנו ולכן אנו מקפידים להציג באופן מלא, מפורט ונגיש את ביצועי ההשקעות הפיננסיות שלנו מדי רבעון ואף מעודדים את משקיעינו להשתמש בפורטל דיגיטלי ייחודי אותו פיתחנו לרווחתם. בפורטל יכולים המשקיעים לראות את פריסת ביצועי ההשקעות לצד עלויות ועמלות, את חישובי התשואה של הקרן לה הם שותפים ולערוך השוואות אל מול התוכנית העסקית המקורית.

זאת ועוד, כלל המידע מתפרסם באמצעות שליחת דווח קבוע מדי רבעון ומוגש באופן ברור, מפורט וידידותי למשקיע.

שותפיה של ריאליה יודעים כי הסקירות המלאות ומתן המידע המפורט, לצד שירות לקוחות העומד לרשותם לענות על כל שאלה שתתעורר, מוגשים כדרך קבע, אנו בטוחות שזו גם הסיבה שמרבית ממשקיענו הם משקיעים חוזרים.