ניהול ותפעול נכסים

המוטו שלנו הוא “ניהול, ניהול וניהול!” החשיבות שאנו מיחסות לאיכות שירותי הניהול שלנו היא אמת מידה מרכזית עבורנו, ואף התמחות ליבה בפני עצמה, כן, אנחנו מאמינות כי היא זו שמהווה את תנאי בסיס להצלחה שלנו.

יש בבעלותנו, חברות ניהול משלנו הכוללות צוות מקומי של עובדים ומומחים לצד שותפויות עם גופי ניהול מקצועיים במיקומים נוספים. העבודה המשותפת שלנו עם שותפינו  מבוססות על סינרגיה של יכולות שונות שכל צד מביא יחד לשולחן העבודה.

ניהול מקיף, מוטת שליטה קרובה ובקרה צמודה הם המתכון להצלחה בנדל”ן. ככל שיש יותר ניהול, ובקרה, כך החברה יכולה לשלוט על תוצאותיה גם בתקופות של תנודות ואתגרים כלכליים. הניהול שלנו כולל בחינת כדאיות לרמת יחידה מתוך מבנה, סטנדרט בניה, השבחה, תחזוקה שוטפת ותמיכה של מרכז לוגיסטי לזמני תגובה קצרים. ריאליה דואגת באופן שוטף לרמת שביעות הלקוחות  ולשמירת ערך הנכסים.