יזמות והשבחה של נכסים

לריאליה יכולת מקצועית מובהקת של רכישה וייזום נכסים בינלאומיים, המגובה בעשרות שנים של ניסיון ויכולת ביצועית מוכחת. שיטת העבודה מתחילה בחקירה עמוקה ואיסוף מידע קפדני אודות המיקומים  בהם החברה בוחרת לפעול וממשיכה בבדיקה מדוקדקת, השבחה וניהול של הנכס באמצעות רכישת פורטפוליו בהון עצמי לאורך זמן מוגדר מראש. רק לאחר עמידה ביעדים, ריאליה בוחנת את הרחבת הפעילות ושיתופם של משקיעים נוספים לאותו מיקום, ומקימה באמצעות תאגיד פעילות הנדל”ן האמריקאי שלה  מטה לניהול מקומי לצרכי איתור, רכישה, תחזוקה, השבחה וקשר עם דיירים וגופי המימון. ככל שבדיקה של עסקה עמוקה יותר, כך עולות יותר ויותר בעיות. אנו גאות בעובדה כי חלק לא מבוטל מהעסקאות שניתחנו, בחרנו שלא להשקיע את כספי משקיענו ואת כספנו שלנו. בחינת הנכס שלנו בריאליה הינה בחינה לזמן ארוך לצד השפעות חיצוניות על הנכס שאנו צופים באזור, בסגמנט ובפרמטרים כלכליים.