למה מקבלי סיוע פדרלי בדיור לא מצליחים לצאת ממעגל העוני – כתבה ראשונה בנושא

מאת מחלקת אנליזה ריאליה
דצמבר 2021

בשנת 1974 הקונגרס האמריקאי הקים את תוכנית לסיוע בדיור הידועה בשם Section 8 שמטרתה לעזור למשפחות בעלי הכנסה נמוכה למצוא דיור איכותי ומוגן. אחרי עשרות שנים של פעילות, גורמים שונים השתבשו בתוכנית, וכתוצאה רבים מדיירי Section 8 תקועים במעגל העוני, ולעיתים בשכונות עניות עם פשיעה גבוהה למרות האפשרות למצוא דיור עם תלושי Section 8 באזורים אחרים. לממשלת ביידן יש הזדמנות לעשות רפורמה משמעותית בתוכנית לסיוע בדיור המיושנת: הרחבת התקציב בלבד לא תפתור את בעיות הדיור ולא בהכרח תעזור לזכאים לצאת ממעגל העוני (1). בשנים האחרונות הוצעו מספר דרכים לשפר את Section 8, אך בעקבות הקורונה משבר הדיור החמיר ושינה את פניו (2)(3). החלטנו לבחון את מקור הבעיה שמשאירה את דיירי התוכנית במעגל העוני בתקופה כלכלית סדירה.  

כיום, רבים לא מצליחים להבחין בין דיור ציבורי לבין Section 8, שאמורה לעזור למשפחות לצאת מבנייני דיור ציבורי לטובת דיור בשכונות בטוחות יותר. לזכאים יש אופציה להשתמש בתלושי שכר הדירה שלהם כדי לשכור מבחר רחב יותר של דירות או בתים פרטיים בשכונות שונות אשר יכולות תיאורטית לשפר את אפשרויות המחיה שלהם באופן ניכר ובעיקר בהענקת חינוך טוב יותר לילדיהם באזורים בהם יבחרו. בפועל, דיירי התוכנית נתקלים בשני קשיים מרכזיים, אשר מקשים עליהם לשנות את חייהם באמצעות מחיה בדירות בשכונות טובות יותר: 

 • תלושי Section 8 מאפשרים לזכאים לקבל סיוע בשכר דירה עד לסכום מסוים (Fair Market Rent), המחושב לפי שנה ואזור. הדייר משלם עד 30% מהכנסתו והתלוש מכסה את שאר שכר הדירה. סכום שכר הדירה המקסימלי מחושב לפי רדיוס גדול מאוד כולל פרברים רחוקים מהעיר. כתוצאה מכך סכום הסיוע (FMR) נמוך יחסית ויוצר מגבלות בבחירת איזורי הבתים והדירות (4). 
 • קיימת אפליה נגד דיירי Section 8 מצד בעלי הדירות מתוך סטיגמות ודעות קדומות. בשנים האחרונות מדינות רבות יצרו חוק האוסר על אפליה לפי מקורות הכנסה. למרות החקיקה החדשה, הכוח עדיין בידיים של בעלי הדירות שמנסים להמנע מהשכרת דירותיהם לדיירי Section 8 בכך שהדירות לא עומדות בסטנדרטים של תוכנית הסיוע לדיור. בין השנים 2010-2016, כל שנה עזבו 10,000 נכסים את תוכנית Section 8. 

לעומת זאת, בנייני הדירות בשכונות עוני עם שיעורי פשיעה גבוהים שמחים לקבל את בעלי תלושי ה-Section 8 על פני משפחות בעלות הכנסה נמוכה, מכיוון שהתשלומים יגיעו בזמן. 

ההבדלים בין מגורים בשכונות עניות לנורמטיביות גורליים. מסיקור רשמי של Center on Budget and Policy  Priority עולה כי התגוררות בשכונות עניות מצמצמות הזדמנויות פיתוח כלכלי, במיוחד עבור הילדים (5). משפחות המקבלות סיוע בשכר דירה שעברו לשכונות עם רמת עוני נמוכה נהנו מחינוך ברמה גבוהה ופוטנציאל רווחה משופר לעומת מצבם של משפחות נתמכות בשכונות עניות. ההפרדה הגיאוגרפית-כלכלית מתבטאת בהבדלים ברמת הפשיעה, שירותים ציבוריים, אזורים ירוקים ורמת חינוך. הבדלים אלו משמעותיים עבור יציאה ממעגל העוני. לכן הגדלת מלאי הדירות המתאימות לדיירי Section 8 באזורים עם הרבה הזדמנויות היא חיונית בשביל לעזור למשפחות אלה. 

 

גרף 1 – מעבר לשכונות עם רמת עוני נמוכה משפרת את חיי הילדים

גרף 2 – רמת הכנסה של ילדים שגדלו בשכונות טובות בעזרת תוכנית הסיוע בדיור

 

דיור ציבורי בערים הגדולות סובל מהזנחה וגם שיעורי פשיעה גבוהים שיכולים לגרום לנזק בריאותי והידרדרות כלכלית של הדיירים. הטענה מנגד היא שללא דיור ציבורי בערים, רבים יאלצו לגור ברחוב ובריאותם תפחת אפילו יותר. במצבים אלו שכונות הדיור הציבורי נשארות במעגל של עוני ופשיעה שמשאיר אותן “קפואות” לעומת התפתחות כלכלית בשאר אזורי העיר. עם עליית הביקוש והתייקרות של הדיור בפרברים, לדיירים הנתמכים לא תהיה ברירה אלא לגור בשכונות עוני בערים הגדולות. בעיית חסרי הבית בארה”ב אינה חדשה ואף מחמירה, הניו יורק טיימס מדווח על מגמת עלייה של חסרי בית בארבע השנים האחרונות ברציפות. נכון לינואר 2020, מספר חסרי הבית עמד על 580 אלף. המספר הזה צפוי לעלות משמעותית עם הקשיים הכלכליים שנגרמו בזמן המגפה. נכון לעכשיו, התוכניות הפדרליות לסיוע בדיור כן מצמצם את כמות חסרי הבית. 

 

גרף 3 – שיעורי התעסוקה בקרב זכאי סיוע בדיור בין השנים 2004-2016.

 

רוב המשתתפים בתוכניות לסיוע בדיור לא יצאו ממעגל העוני בעזרת התוכנית: נכון ל-2016, 57% הם פנסיונרים ונכים. מתוך 43% כשירים לעבודה, רק שני שליש נמצאים בשוק העבודה ורובם מתקשים לשלם את שכר הדירה. 56% מהם מרוויחים מתחת לקו העוני, ואלו שמרוויחים מעל קו העוני נשארים זכאים אם הכנסתם לא מספיקה כדי לשלם את שכר הדירה. 

 

גרף 4 – ללא סיוע בדיור משפחות נתמכות לא יעמדו בהוצאות שכר דירה

 

המשפחה הממוצעת בתוכנית מורכבת מאישה בת 38 עם שני ילדים בגיל בית ספר ובעלת הכנסה בסך $18,200 בממוצע, זוהי רמת הכנסה נמוכה מקו העוני נכון ל- 2016. אם מחיר שכר הדירה לדירת שני חדרים הוא $963 אז משפחה זו משלמת 30% מההכנסות שלהם לטובת שכר דירה, כלומר $450 בחודש. במצב ואותה משפחה לא מקבלת סבסוד ממשלתי, היא צפויה לשלם 60% מההכנסות שלה לטובת שכר הדירה ולהשאיר $600 דולר לשאר ההוצאות בחודש. 

 

גרף 5 – שיעורי התעסוקה של זכאי התוכנית הכשירים לעבודה לפי רמת בריאותם.

 

מחקר של ה-cbpp מצא שמתוך הזכאים לסיוע בדיור וגם כשירים לעבודה 20% מהם לא עבדו בכלל בין השנים 2012-2016 ו-48% עבדו רק חלק מתקופת הזמן הזאת. לפי המחקר, יש התאמה בין שיעורי אבטלה למצב הרפואי ורמת ההשכלה של זכאי התוכנית הנחשבים כשירים לעבודה. בנוסף, משפחות זכאים עם ילדים מראים יותר נכונות לעבוד. המחקר של cbpp מצא התאמה בין שיעורי עוני נמוכים ושיעורי אבטלה נמוכים. בנוסף, משפחות זכאיות לסיוע בדיור וכשירות לעבודה שגרות בשכונות עוני צפויות להישאר מובטלות לתקופות זמן ארוכות יותר. 

 

גרף 6 – שיעורי התעסוקה של זכאי התוכנית הכשירים לעבודה לפי רמת העוני האזורית

 

המידע המוצג בגרפים הנ”ל מראה יתרונות משמעותיים בדיור בשכונות עם רמות עוני נמוכות, לעומת שכונות עוני עם רמת פשיעה גבוהה. יתרונות אלו מאפשרים תנאים המאפשרים יציאה ממעגל העוני, אך ישנם מכשולים רבים שמונעים מדיירים בתוכנית לסיוע בדיור מלעבור לשכונות יותר טובות. בכך מכשולים אלו יוצרים תבניות מוטבעות בתוכניות לסיוע בדיור הפוגעות בדיירים שלה. בשביל לעזור לדיירי Section 8 לעבור לשכונות יותר טובות כדי לצאת ממעגל העוני, ה-Housing and Urban Development יכול לפעול בכמה דרכים:

 • יצירת תמריצים לבעלי דירות בשכונות סוציואקונטמיות גבוהות יותר- לבעלי דירות להשתתף בתוכנית
 • שינוי Fair Market Rent לרדיוסים קטנים יותר
 • הארכת זמני חיפוש דירה (כרגע מוגבלים ל-60 יום)
 • הדרכת דיירי Section 8 למציאת דירות מתאימות
 • רשימות בניינים מומלצים לדיירי Section 8
 • שיפורים בתחבורה ציבורית לחילופין מימון שאטלים לדיירי סקשן 8 לעבודה
 • מענקים והטבות קרדיט לדיירים הבוחרים בדיור מתאים
 • אכיפה מוגברת של תנאי התוכנית, כגון איסור מוחלט על פשיעה ושימוש בסמים

 

גרף 7 – פתרונות אפשריים לשיפור תוכנית הסיוע בדיור

 

אחרי עשרות שנים של תמיכה פדרלית בדיור, ישנם פגמים בולטים בתוכנית המקשים עליה מלהגשים את מטרתה. מיליוני משפחות אמריקאיות המקבלות סיוע בדיור נמצאות במצב עגום שבו יהיה קשה לצאת ממעגל העוני ללא שינויים מהותיים ברפורמה בתוכנית לסיוע ציבורי. תמריצים לבעלי נכסים וחקיקה נוספת שתעודד מקבלי סיוע בדיור לגור בשכונות טובות יותר כדי לצאת ממעגל העוני. לפני שממשלת ביידן תפעל כדי להרחיב את תקציב תוכנית הסיוע בדיור, עליה לבחון את מגרעותיה כדי לצמצם רמות העוני והפערים הסוציו-אקונומיים הבולטים בתקופת הקורונה. כרגע סיוע פדרלי בדיור עוזר בעיקר לצמצם את כמות מחוסרי הבית, אך משאיר אותם במעגל העוני לאורך זמן רב. אם התקציב יורחב ללא שינויים וחקיקה, הממשלה הפדרלית תוציא יותר משאבים כדי לחלץ תושבים מהרחוב אך תשמר את אותה בעיות. 

 

Sources:

 1. Capps, K. (2021, October 7). Can Biden Deliver on His Promise to Expand Housing Vouchers? Bloomberg.com. Retrieved December 25, 2021, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-07/biden-pledge-to-boost-section-8-housing-faces-congress 
 2. Demsas, J. (2021, July 22). America’s houses are old. low-income renters are suffering because of it. Vox. Retrieved December 25, 2021, from https://www.vox.com/2021/7/22/22586701/housing-aging-public-housing-section-8 
 3. Capps, K. (2019, August 5). How a Section 8 Experiment Could Reveal a Better Way to Escape Poverty. Bloomberg.com. Retrieved December 25, 2021, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-04/a-cheap-powerful-tool-to-beat-housing-segregation?sref=QFCZ3YPm
 4. Semuels, A. (2015, July 13). America’s shame: How U.S. housing policy is failing the country’s poor. The Atlantic. Retrieved December 25, 2021, from https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/section-8-is-failing/396650/ 
 5. Mazzara, A. (2018, February 5). Chart Book: Employment and earnings for households receiving Federal Rental Assistance. Center on Budget and Policy Priorities. Retrieved December 25, 2021, from https://www.cbpp.org/research/housing/chart-book-employment-and-earnings-for-households-receiving-federal-rental 
 6. Thrush, G. (2021, March 18). Homelessness in U.S. rose for 4th straight year, Report says. The New York Times. Retrieved September 19, 2021, from https://www.nytimes.com/2021/03/18/us/politics/homelessness-coronavirus.html 
 7. Acosta, S. (2021, March 11). An agenda for the future of public housing. Center on Budget and Policy Priorities. Retrieved December 25, 2021, from https://www.cbpp.org/research/housing/an-agenda-for-the-future-of-public-housing 
 8. Capps, K. (2021, May 20). The Incentives That Might Make Landlords Take Section 8 Tenants. Bloomberg.com. Retrieved December 25, 2021, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/landlord-bonuses-aim-to-reform-section-8-housing 
 9. Diane Yentel and  Nan Roman, opinion contributors. (2021, October 14). Seizing a once in a lifetime opportunity to end homelessness in the US. TheHill. Retrieved December 25, 2021, from https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/576664-seizing-a-once-in-a-lifetime-opportunity-to-end-homelessness-in 
 10. Mock, B. (2015, June 12). The Case for Raising Housing Vouchers for Higher Rent Neighborhoods. Bloomberg.com. Retrieved December 25, 2021, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-11/how-to-help-low-income-families-gain-better-access-to-high-opportunity-neighborhoods?sref=QFCZ3YPm