נא להעלות את הקבצים הבאים על מנת שנוכל להמשיך בתהליך ההשקעה:

  1. צילום דרכון – אם אין ברשותך צילום דרכון, נא להעלות צילום רישיון נהיגה וצילום תעודת לידה דו לשונית באנגלית.
  2. צילום צ’ק מבוטל/אישור ניהול חשבון.