Realya Blog

האם הקורונה שינתה באופן מהותי את שוק המגורים בארה”ב?

מבוא בחודשים האחרונים שוק הנדל”ן האמריקאי סוער מאוד. אנחנו עדים לזרם דיווחים, חלקם סותרים זה את זה, המראים מגמות הפוכות...

טען עוד